• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรี ขึ้นไป (ด้าน จป.วิชาชีพ)
  • ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง

07-Dec-16

 

Applied
  • กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย
  • จัดทำแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล