• กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย
  • จัดทำแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male/ Female, age 25-35 years old.
  • Degree in Occupational Health,Safety Management.
  • 3-5 years experience in in Manufacturing Industry.

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล