• มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
  • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล