• ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ

09-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านอาชีวอนามัย หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ทางด้านความปลอดภัย
 • เคยดูแลความปลอดภัยให้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years or more related EH&S experience.
 • Experience in contractor safety program.
 • Good Command of both Thai and English.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Safety, Health & Environment
 • Relevant experience of at least 10 years
 • Good command of English

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล