• Solar cell business
 • Control operation and Mantenance
 • Wind turbine business

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Overall project construction activities
 • Manage and monitor site activities
 • Project management and supervision skills.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งไฟ แอลอีดี ติดตั้งป้ายไฟวิ่ง เเละไฟฟ้า
 • ถนัดด้านไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • BS degree in Information Technology
 • 2 years working experience in software/IT
 • Knowledge of IIS, Internet, LAN, Networking

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineer
 • Fluent command in English
 • experiencein Electrical system control

25-Oct-16

 

Applied
 • TPM, Maintenance machine
 • วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • control maintenance tools, stores and equipment

25-Oct-16

 

Applied
 • Knowledge of PFMEA,PPAP,BOM,ISO basic IE
 • IPC 610, AOI Knowledge
 • At lease 2 years working in PCBA Assembly

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in mechanical engineering
 • At lease 3 years direct experience
 • Experience in Plastic injection,Sheet metal

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience PCBA
 • Knowledge of PFMEA,PPAP,BOM,ISO basic IE
 • Good in English

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age 25-30,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 25,000- 30,000 THB + OT + Car Allowance

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี สาขา ช่างโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานโยธาและงานสำรวจ 3-5 ปี
 • สามารถทำงานนอกสถานที่,ไซด์งานได้

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

24-Oct-16

 

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • ฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล