• ชาย อายุ 28 - 40 ปี
 • ปวช., ปวส. ไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องยนต์
 • มีความอดทนสูง ขยันขันแข็ง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of product engineering experience.
 • Expertise with plastic molding and press metal.
 • Mechanical Eng or Industrial Eng or related degree

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Process ENGINEER
 • Production engineer
 • Maintenance engineer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age not over 35years old
 • Diploma certificate and above in related fields
 • Have an experience in Assembly of Automobile Parts

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • root cause analysis and mistake proofing
 • Minitab, FMEA, SPC,
 • Bonus warranty 3 Months

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • CNC Grinding and Turning, Lathe
 • Microscopes
 • Mechanical Educated background

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in QA/QC function
 • Knowledge TS16949 will be advantaged
 • Good command of English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or plastic
 • 1 year experience in Plastic Injection
 • Age between 23 – 25 years old.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High vocational in Electrical, Mechanical
 • 3 Years experience in related field.
 • Able to work in shift

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน ช่างเป่าพลาสติก
 • ปวช.-ปวส.สาขาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกลโรงงาน
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Understand well of purchasing compliance
 • Experience working with electronic parts
 • Based in Rayong

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีผลToiec470ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-25 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or master Degree in Engineering
 • 8 years’ experience in the quality function
 • Fluent in English is must

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • production/supervision/working in shift experience
 • New graduated is welcome
 • Degree, preferably in Chemical Engineering

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, age not over 35 years old.
 • Bachelor's degree in Engineering or related field.
 • Has experience in QA/QC over 2 years.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male (Thai People or Foreigner), Age 30+ up
 • 5 years work experience in Extrusion field
 • Good command of spoken and written in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Speaking and writing English
 • Construction experience in oil & gas project
 • Daily own journey to working (home to office)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PLC
 • Maintenance
 • Electrical

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ตรวจเช็ควัสดุที่เบิกใช้งานในแต่ละ Job.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป เครื่องกล
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน New Model สามารถใช้ Auto Cad

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Three years work experience, preferred high volume
 • Fluent in English written and verbal.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหาร จัดการ และวางแผนการขายร่วมกับผู้อำนวยการ
 • ติดตามผลการทำงานเพื่อให้แผนการขายเป็นไปตามที่กำหนด
 • รายหกเดือน และรายปี โดยรายงานผลการขายและปัญหา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการขายร่วมกับหัวหน้าฝ่ายขายและผู้จัดการฝ่าย
 • วิเคราะห์การขาย และปรึกษาหัวหน้าเกี่ยวกับปัญหา
 • รายงานผลการขายและผลการเข้าพบลูกค้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, 25-30years old, Thai Nationality only
 • Experience 3-5 years in manufacturing environment.
 • Bachelor’s degree in Mechanical ,Electrical

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in purchase spare parts.
 • Good command in English and Computer literacy.
 • Sharp analytical and problem-solving skills.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female age between 24-35 year old.
 • 2-5 years experience in Food processing Industrial
 • Bachelor’s Degree in related field.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years experience in related field
 • Degree in Chemical or mechanical
 • Good English language skills with TOEIC

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Pleasant, formal and extremely clean
 • Thai National, Male only, age up to 30
 • Degree in Electrical or mechanical engineer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age 25-35 years old
 • Bachelor in Aerospace, Industrial Engineering
 • Experience in Aerospace/Automotive Manufacturing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Process Chemistry, Chemical Engineering
 • 2 years working experience in process R&D
 • Ability to work on shifts if required

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Industrial Engineer (Chonburi, Rayong)

Michelin

ภาคตะวันออก

 • Industrial Engineer
 • Production Engineer
 • IE

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • Good in English spoken and writing.
 • Knowledge of automotive specifications

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national only
 • Experience in onshore or offshore in Oil &Gas
 • Efficient in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกัน
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทำรายงานผล
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
 • ใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
 • ใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 3 years’ experience in the quality function
 • Good in problem-solving

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ในสายงานโรงแรมพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC ได้
 • ปริญาตรี สาขา วิศวไฟฟ้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม
 • ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซ่อม Control Brand
 • เดินท่อ เดินสายไฟ ระบบไฟฟ้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.Degree or higher in Instrument Engineering
 • At least 2 years in Oil & Gas or related field.
 • Good command in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • บริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมี,เคมีวิเคราะห์
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 324 ปีขึ้นไป
 • สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญาตรีวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล