• เพศ ชาย
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส, ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ งานระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Communication between Songkhla and Offshore
 • GMDSS-GOC, ROC Course
 • Good service minded.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in TelecommunicationEngineering.
 • ความรู้พื้นฐานทางด้าน Fix Line และ ทางด้าน Mobile
 • ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Environment Engineer/ ISO 14001
 • 3-5 years in implement ISO 14001
 • Location: Songkhla

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Branch Service Manager

en world Thailand

สุราษฎร์ธานี

 • Troubleshooting, PM, Repair Service
 • Manage field service and technical engineer
 • manage spare part and reports

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและให้คำแนะนำทางเทคนิคกับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ในงาน PB & MDF 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีไม้ เคมี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบ Instrument, PIMS
 • เพศชาย อายุ 28-40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า Instrument

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตกาว Resin (Reactor)
 • ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Pricing the proposed solutions
 • Install and commission the equipment
 • Complete the acceptance protocol of the equipment

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความชำนาญด้านอาหารไทย-จีนเป็นพิเศษ
 • มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีความชำนาญด้านงานระบบไฟฟ้ากำลัง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีความชำนาญด้านงานระบบไฟฟ้ากำลัง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • Wind Farm Technician with management experience
 • Wind Turbine Generator (WTG) knowledge /background
 • Leadership and project management skills

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 2-3 years of experience in Computerized
 • Experience in Computerized Maintenance

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering degree in Electrical / Automation
 • Minimum 5 years work experience related to technic
 • Able to use English as working language

08-Dec-16

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Industrial Engineer
 • Production Engineer
 • IE

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

08-Dec-16

 

Applied
 • minimum of 5 years in 4 - 5 star hotel; hotel
 • Strong management skills, leadership
 • Proactive, self-motivated, fast learner

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ,อดทน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / อายุ 19 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ต้องการด่วน)

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวช.- ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ พร้อมสู้งานหนัก

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • เพศชาย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Diploma or Bachelor in Machine/Mechanic
 • 10 years of field working experience in crane
 • Experiences in Lifting Gear and Crane Inspection

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor in Machine/Mechanic
 • 10 years of field working experience in booster
 • Hand on service and repair experience

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • 10 years of experiences gained in various position
 • Must have a good overview of equipment

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma in Machine/Mechanic (Mechanical)
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Moderate physical effort of standing

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma in Machine/Mechanic (Mechanical)
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Moderate physical effort of standing

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good working experience in machinery spare
 • Good Experience in booster compressor
 • Own knowledge of booster compressor and crane

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นงานช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็ก ช่างแอร์
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

07-Dec-16

 

Applied
 • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
 • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
 • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of computer
 • Can work independently
 • Hardworking and high responsibility

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Higher Technical Diploma in Machine/Mechanic
 • Coordinate and work with offshore supervisor

07-Dec-16

 

Applied
 • Fully familiar with present CMMS standard/system
 • Basic knowledge of QA/QC Standards
 • Good command of written and spoken English &Thai

07-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, age 24-30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Electrical
 • Having own car is a plus.

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of experiences
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Comprehensive knowledge of maintenance

07-Dec-16

 

Applied
 • Diploma or Bachelor in Machine/Mechanic
 • scheduling of maintenance & inspection operations
 • 10 years of field working experience

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,ช่างไฟฟ้า
 • ออกแบบและตรวจสอบโครงสร้าง
 • ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ประปา
 • มีความอดทนต่องานที่หนัก

07-Dec-16

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี วิศวะกรเครื่องกลหรือไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอย่างน้อย 5 ปี
 • เพศชาย

07-Dec-16

 

Applied
 • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
 • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
 • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Mechanical
 • 3 years’ working experience in mechanical steel
 • Have a certified NDT level-2 and CSWIP

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma level in Technical field
 • 5 years’ experiences in SSHE, Fire prevention
 • 5 years’ working experiences in Offshore E&P

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Diploma in Machine/Mechanic
 • 5 years’ experiences in Inspection field
 • 5 years field working experience in maintenance

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Higher Technical Diploma in Machine/Mechanic
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Experience in static mechanical equipment

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in stock control
 • At least Technical Diploma in Industry or related
 • Good analytical and planning skills

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or higher in Mechanical or related field
 • 1 years’ working experience in mechanical
 • Able to understand English

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล