• ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • ฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 5 years’ experiences in EHS at a construction
 • EHS Graduation
 • Good communication skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • planning, monitoring, and appraising job results;
 • Accomplishes manufacturing
 • Production control

21-Oct-16

 

Applied
 • maintenance human resource objectives
 • Meets maintenance operational standards
 • Meets maintenance financial standards

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ติดตั้ง และซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, aged 35 - 50 years old
 • Willing to move to Lampang
 • 10 years’ experience in Factory Management

21-Oct-16

 

Applied

Truck Sales Consultant (Nakornsawan)

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • Prospect for new business with new/old customers
 • Prepare sales analysis/plan to achieve sales goals
 • Make sure customer is satisfied with our sales

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical or related fields
 • Work experience in maintenance 4 years
 • Good skill in Microsoft Word & Microsoft Excel

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering or Sciences background
 • Experience in manufacturing
 • Engineering techniques and knowledge

20-Oct-16

 

Applied
 • Engineering or related fields
 • Lean, Six-Sigma methodology experience
 • Background in manufacturing

20-Oct-16

 

Applied
 • Engineering and Sciences and related fields
 • New graduate or 1 year experience in production
 • Lean, Six-Sigma methadology experience

20-Oct-16

 

Applied
 • Industrial engineer background
 • Background in project management
 • at least 1 year of experience in manufacturing

20-Oct-16

 

Applied
 • machine maintenance
 • Bachelor degree in Engineering
 • Knowledge in PLC Siemem S7, Omron, Mitsubishi

20-Oct-16

 

Applied
 • 10 years of experience in power plant management
 • Bachelor’s degree or higher in engineering
 • Responsible for solar farm daily operation

20-Oct-16

 

Applied
 • Overall project construction activities
 • Manage and monitor site activities
 • Project management and supervision skills.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree In Electrical Or Electronic
 • The Candidate Must Have More Than 3-5 Years
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Mechanical/Electrics
 • Minimum 5 years experience manufacturing process
 • Strong Knowledge in implementation of lean

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality , age between 35-40 years
 • degree in Industrial or mechanical engineering
 • 7 years in manufacturing environment

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 35 years up
 • Bachelor or higher degree in Mechanical
 • 6 years in manufacturing based environment

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งไฟ แอลอีดี ติดตั้งป้ายไฟวิ่ง เเละไฟฟ้า
 • ถนัดด้านไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชายอายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรักษาระบบ
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Engineering
 • Background in manufacturing and improvement
 • Have knowledge about Lean and Six-Sigma

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachrlor of Engineering
 • Background in manufacturing as supervisor level
 • Have knowledge about Lean and Six-Sigma

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Background in manufacturing
 • Have knowledge in Lean and Six-Sigma principles

19-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality only.
 • Bachelor degree in ME /IE /EE
 • At least 5 years in SQE or quality audit

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or master degree in engineering.
 • 8 years of experience in a manufacturing.
 • Ability to speak and write English.

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in designing, programming.
 • Expert in more than one SCADA /HMI package.
 • Experience with Process Control.

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS degree in Information Technology
 • 2 years working experience in software/IT
 • Knowledge of IIS, Internet, LAN, Networking

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineer
 • Fluent command in English
 • experiencein Electrical system control

18-Oct-16

 

Applied
 • TPM, Maintenance machine
 • วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • control maintenance tools, stores and equipment

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineer
 • 7-10 years of experience in process engineer
 • 7 years of experience in managerial level

18-Oct-16

 

Applied
 • Knowledge of PFMEA,PPAP,BOM,ISO basic IE
 • IPC 610, AOI Knowledge
 • At lease 2 years working in PCBA Assembly

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in mechanical engineering
 • At lease 3 years direct experience
 • Experience in Plastic injection,Sheet metal

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience PCBA
 • Knowledge of PFMEA,PPAP,BOM,ISO basic IE
 • Good in English

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Occupational health and safety
 • 1-2 years working experience in SHE

17-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 1-2 years working experience in a manufacturing

17-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Electronics any related
 • 0-2 years working experience maintenance

17-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical any related
 • 0-2 years working experience in utility system

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor'degree in engineering field.
 • 3yr in Management of automotive manufacturing
 • Able to work in Lamphun province

17-Oct-16

 

Applied
 • Male/ Female age 25-30,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 25,000- 30,000 THB + OT + Car Allowance

17-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี สาขา ช่างโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานโยธาและงานสำรวจ 3-5 ปี
 • สามารถทำงานนอกสถานที่,ไซด์งานได้

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field
 • 5 years of experience in manufacturing KPI/process
 • Knowledge in jewellery process will be advantage

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล