• ปวส, ปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ พัฒนา Hardware,Software
 • มีความรู้ด้านออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ PCB อย่างน้อย 1ปี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ ทำงานล่วงเวลาได้

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของรหัส3
 • ตามเกณฑ์การตรวจ บันทึกผลการตรวจสอบ
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ หรือที่เกี่ยวข้อง

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป / สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของรหัส2
 • ตามเกณฑ์การตรวจ บันทึกผลการตรวจสอบ
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ หรือที่เกี่ยวข้อง

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ม.3 , ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพไฟฟ้า
 • มีรถจักรยานยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.3 ม.6 , ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพไฟฟ้า

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำมาตรการและควบคุมความปลอดภัย
 • มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ ISO 9001, 14000

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.6 , ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ SMT, AI 100%
 • ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Manager

VS Chem (1970) Ltd. (Nitro Chemical Industry Ltd.)

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor's Degree or Higher in Mechanical /related
 • 5 years' experience in maintenance and engineering
 • Good command of English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่าง CNC (2 อัตรา)

Kanok Product Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC และเครื่องมินริ่ง
 • มีความรู้ด้านช่างเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21-Oct-16

 

Applied

Global Analytic Network Chemist

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Conduct, manage and carry out independently
 • Professional development, improvement
 • Evaluation & proper preparation of quality-related

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise daily production of Coating
 • Cooperate with R&D, Sales, and related Production
 • Experiencing in CAN maker business

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Environmental Engineer

VS Chem (1970) Ltd. (Nitro Chemical Industry Ltd.)

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Age between 27-35 years old.
 • Bachelor Degree of Environmental Engineering
 • Experience 3-5 years or over

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Facilities and Maintenance

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • manage factory facilities
 • predictive and preventative maintenance
 • usage and repair/maintenance of machinery

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ32 – 42 ปีเพศชาย
 • วางแผนงานซ่อมบารุงและการซ่อมบารุง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD ได้ดี

20-Oct-16

 

Applied

Production Manager / Plant Manager

P.S.P. Specialties Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor′s Degree or higher in Engineering
 • At least 10 years’ experience in manufacturing
 • Have an experience in Lubricant or Grease

20-Oct-16

 

Applied

Project Engineer (3 units)

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แมคคาทรอนิค
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร

20-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบสภาพรถยกสินค้า ให้อยู่ในสภาพที่ดี
 • ทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผน
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมรถยกสินค้า

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

19-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน
 • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา บริหาร วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี

19-Oct-16

 

Applied
 • 5 years of experience in an industrial engineering
 • Obtained Six Sigma – Black Belt
 • Good communication in English

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมด้านการการผลิต
 • มีประสบการณ์ในงานพิมพ์กล่องลูกฟูก

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาวิชาช่างยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Supervisor

Huntsman (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Chemical, Production, or Industrial Engineering
 • 2-5 years in production supervisor roles
 • Experience in Reverse Osmosis technology

18-Oct-16

 

Applied

ช่างยนต์

TPI Import Export & Shipping Co Ltd

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ซ่อม บำรุงรักษารถยนต์และ Forklift ของบริษัท
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • จบวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรู้ในสายงานเป็นอย่างดี
 • หากมีประกาศนียบัตร(ผชร.) พิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanic ( Samutsakorn Branch)

Scania Siam Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • High vocational and above
 • Heavy vehicle technician or equivalent
 • Experience maintaining heavy vehicles

18-Oct-16

 

Applied

Plant Engineer

Thai Petroleum & Trading Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกลโรงงาน, อิเล็คทรอนิคส์
 • ความสามารถอ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
 • จัดทำและรายงานการติดตามระบบ ISO 14001
 • ช่วยงานด้านความปลอดภัยของ จป.วิชาชีพ

18-Oct-16

 

Applied

Technology ,Innovation and Engineering Center Director

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Master degree in Engineering or related field,
 • 10+ years of work experience
 • Good English literacy,

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in All Engineer over 15 years
 • Electrical Engineering, Mechanical Engineering
 • Project Managment,Civil Engineering

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องการโอกาสในการแสดงผลงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Engineer

LARDBOOT LTD., PART

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล