• เพศหญิง-ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical/Material Engineering.
 • Experience in chemical analysis and testing.
 • Being able to travel for oversea and local.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือแปรรูปอาหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เพศชาย
 • วางแผนการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Work with dealer in Bangkok and Upcountry
 • Graduate Diploma or Bachelor degree
 • Have Tachnical background would be appreciate.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Engineer (Rangsit Plant)

Team Precision Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineering Assistant Manager 1 position

Riken (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai Nationality.
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • Knowledge in Autonomous Control Systems

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in production industry.
 • Degree or higher in Mechatronics, Mechanical.
 • Loyalty and determination for long-term commitment

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Process Engineer

San Miguel Beer (Thailand) Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Male, 22-30 years old ,Thai Nationallity only.
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer.
 • hard-working and delicate working.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age more 45 years old, Thai nationality.
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer
 • At least 7 years experience in related jobs.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Engineer

Lixil (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepares BOM for new products
 • Update BOM as necessary and secure approval
 • Prepares manufacturing procedure for new products

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • In-charge for the preparation of 3D
 • Ensures the best method for the preparation
 • Review the models, block molds splits

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 40 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า3 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • switchgear
 • design
 • MDB

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in Occupational Health and Safety
 • Safety License
 • ISO, OHSAS 18001, Thai Safety

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female 25-35 years old
 • degree in Electronic/Electrical Engineering
 • 1-5 years in QE / SQE or QA/QC function

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Test Engineer

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • 2 years of experiences in Test Engineering
 • experience in EMS or Electronics manufacturing
 • knowledge in Testing and Inspection equipment,

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Engineer

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • Having experience in EMS, Camera or Electronics
 • Strong knowledge in Testing and Inspection
 • Good English communication

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานพ่นสีชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานฉีดพลาสติกชิ้น
 • เช็คสภาพชิ้นงานก่อนและหลังพ่นสี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านงานพ่นสี

26-Oct-16

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วางแผนการผลิตในแผนกต่าง ๆ ของแต่ละโรงงาน
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล

26-Oct-16

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่ง Sub Manager

26-Oct-16

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ดูแลและควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้ Out Put

26-Oct-16

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้ ความชำนาญด้านซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการสื่อสารอย่างดี

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering.
 • 10 years working experience in Quality Assurance.
 • Strong interest in reality investigation.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechatronics, Mechanical, Electrical.
 • 3 years working experience in production industry.
 • Experience in rubber company is preferable.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the production industry.
 • Possess initiative and a logical mind.
 • Can show loyalty and long-term commitment.

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุไม่เกิน 45 ปี มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องจักร 2
 • เพศชาย

26-Oct-16

 

Applied
 • Deployment of Tyre Testing Machine
 • Operation of Tyre Testing
 • Bachelor’s degree in the Engineering field

26-Oct-16

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม auto cad หรือ solid work
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบกาณ์
 • มีสวัสดีการ

26-Oct-16

 

Applied
 • Process engineer, Lean manager
 • Background in Engineer preferred in Industrial Eng
 • Able to work in Prathumthani

26-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to improve expertise
 • Opportunity to work in stable company
 • Opportunity to have career path to be manager

26-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to improve expertise as electrical
 • Opportunity to work in stable company
 • Opportunity to have career path to be manager

26-Oct-16

 

Applied
 • Source and request for quotation
 • Define sourcing strategy and allocation
 • Co-operation in new part approval with team

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA Manager,Quality Assurance Manager,Manager
 • Bachelor's degree in Engineer or higher,Engineerin
 • Fluent in English , Management Skills ,

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree/higher in Electronics/Electrical
 • Experience on SMT process is preferable
 • Good command in English

26-Oct-16

 

Applied
 • Program management manager , Program CO-OR
 • Management ,Engineering,Fluent in English
 • At least 7 year work experience,Program Manager

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning Manager , Material Control Manager
 • At least Bachelor's Degree , Fluent in English
 • Planning Control

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , Age above 22 years old.
 • Diploma of any field of Technical, Electrical.
 • Be able to work on holiday.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Engineer, Supplier Quality Engineer, SQE
 • Customer Quality Engineer, CQE, IQC, PQE
 • Quality Assurance Engineer, Part Quality Engineer

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering related field
 • Male, age 23-28 years old
 • 1-2 years experience in Purchasing, Sourcing

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process instruction for manufacturing
 • Process improvement, yield, quality
 • Engineering change and Evaluation

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst (Junior-Senior)

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Technical and funcyional skills in IT \
 • Education: B.S., B.Eng., M.S., M.Eng (Computer)
 • Able to communication English

25-Oct-16

 

Applied
 • Graduates with a Bachelors or Masters level
 • Maintained a grade point average 3.0 and above
 • Demonstrated a combination of strong leadership

25-Oct-16

 

Applied
 • work in the world's number one tire and rubber
 • work with colleagues who are prompt for better
 • utilize knowledge of Mechatronics Engineering

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in the world's number one group company
 • to work with colleagues who are prompt for better
 • to utilize knowledge of Mechanics, Electrical

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in the world's number one group company
 • to work with colleagues who are prompt for better
 • to utilize knowledge of Mechanics, Electrical

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับขบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
 • สามารถสื่อสารภาษา อังกฤษ ได้

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้าน Mold plastic and Injection
 • มีความรู้ระบบ ISO/ TS 16949, PPAP, MSA, APQP

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านงานพ่นสี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO/TS16949, ISO14001

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล