Maintenance Supervisor

Tex Tech Industries (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Bachelor degree in electrical , machanical
 • 8 years in a similar maintenance supervisory role
 • Good spoken and written Thai and English

03-Dec-16

 

Applied
 • Highly experienced in Vacuum Forming Process
 • Holds at least Bachelor Degree in Engineering
 • Very good command of English

02-Dec-16

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป เน้นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปี
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนา,ออกแบบ
 • สามารถทำงานที่ อ.นครชัยศรี ได้ (มีที่พักให้)

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรระบบลม น้ำมัน
 • ทักษะด้านการบริหารองค์กรและคน จำเป็นอย่างยิ่ง

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป เน้นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปี
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนา,ออกแบบ
 • สามารถทำงานที่ อ.นครชัยศรี ได้ (มีที่พักให้)

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรระบบลม น้ำมัน
 • ทักษะด้านการบริหารองค์กรและคน จำเป็นอย่างยิ่ง

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ด้านวิศวอุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรกึ่งสำเร็จรูป
 • มีประสบการณ์งานระบบคุณภาพ BRC GMP HACCP

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บำรุงรักษางานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบด้านการไฟฟ้า ปวช.ขึ้นไป

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านโครงการก่อสร้าง
 • ดูแลงานในส่วนของงานด้านวางแผนงานก่อสร้าง

28-Nov-16

 

Applied
 • GMP/ HACCP/ FSSC 22000/ OSHA/
 • overall HSE operations
 • HSE and waste management

23-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล