• Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • งานควบคุมงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว/ทาวน์โฮม
 • มีใบ กว.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 – 35 ปี
 • ปริญาตรี – โท ทุกสาขา / มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี วศบ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างเทคนิค

Gammaco (Thailand) Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

24-Oct-16

 

Applied
 • Male/ Female, age 25-35 years old.
 • Degree in Occupational Health,Safety Management.
 • 3-5 years experience in in Manufacturing Industry.

20-Oct-16

 

Applied
 • Male age 22-28 years
 • Bachelor of Engineering in Power Electrical
 • 1-2 years experience in product development

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล