• ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2-4 ปี
 • ปฏิบัติงานประจำ ณ สวทช.(รังสิต) จ.ปทุมธานี

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.เทคนิคการผลิต - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบชิ้นงานแม่พิมพ์ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช.,ปวส., หรือเทียบเท่า
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.เทคนิคการผลิต - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.เทคนิคการผลิต - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Oct-16

 

Applied
 • BOM Engineer
 • bill of material
 • product prototype

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

RFQ Product Analyst

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • B.IE,Finance ,Account,MBA ,Physic or related field
 • Good communication skills &excellent interpersonal
 • Can communicate in English.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

20-Oct-16

 

Applied

Product Engineer (Rangsit Plant)

Team Precision Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineering Assistant Manager 1 position

Riken (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai Nationality.
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • Knowledge in Autonomous Control Systems

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Industrial Engineering Manager (Food & beverages)

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 7 yrs. exp in IE for beverages industry
 • Lead IE team to improve process & production
 • Good command in English

20-Oct-16

 

Applied

System Analyst (Junior-Senior)

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Technical and funcyional skills in IT \
 • Education: B.S., B.Eng., M.S., M.Eng (Computer)
 • Able to communication English

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุไม่เกิน 45 ปี มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องจักร 2
 • เพศชาย

19-Oct-16

 

Applied
 • Process engineer, Lean manager
 • Background in Engineer preferred in Industrial Eng
 • Able to work in Prathumthani

19-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to improve expertise as electrical
 • Opportunity to work in stable company
 • Opportunity to have career path to be manager

19-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to improve expertise
 • Opportunity to work in stable company
 • Opportunity to have career path to be manager

19-Oct-16

 

Applied
 • Construction and Security Management
 • 10 years minimum experience from Community Mall
 • Shopping Mall or Retail Business Background

18-Oct-16

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

18-Oct-16

 

Applied

SHE Coordinator

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Tyre production
 • SHE (Environment) law
 • plant management

18-Oct-16

 

Applied

Assistant Manager/รองผู้จัดการ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Age 40 – 47 years, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • 10 years’ experience in maintenance function

18-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Industrial Engineering
 • 5-7 years of experience in production planning,
 • Good command of English communication

18-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Engineering, Chemical
 • 10 years of experience in purchasing
 • understanding of all procurement processes

18-Oct-16

 

Applied

Program Manager

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • program management, production process, schedule
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

18-Oct-16

 

Applied
 • Experience 5 years in Project Manager
 • Have a good past project record
 • Experience in Biomass and WTE

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

3D CAD Designer (Siemens NX)

EGR Group Siam Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Have a good attention to detail and a sense
 • Well-developed recent relevant local industry
 • experience with part design, assembly design

17-Oct-16

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading Japanese
 • An opportunity to utilize your management skill
 • Attractive remuneration package

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับด้านการขายในการประเมินค่าใช้จ่าย
 • มีประสบการณ์งานระบบไฟฟ้าในอาคารศูนย์การค้า
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี

17-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในงาน จป.10 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Oct-16

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยซ่อมบำรุงตามเวลาที่กำหนด
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์การบำรุงรักษาซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า

17-Oct-16

 

Applied
 • Academic level knowledge of Mechanics, Electrical
 • Indoor Tire Testing
 • Experience of ISO certification is preferable

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 30 - 35 years old
 • Experience 5 years in Food & Beverage industry
 • Have project management skill

10-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst (Junior-Senior)

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Technical and funcyional skills in IT \
 • Education: B.S., B.Eng., M.S., M.Eng (Computer)
 • Able to communication English

07-Oct-16

 

Applied
 • switchgear
 • design
 • MDB

07-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล