• ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี่ัทักษะงานด้านช่างไฟ้ฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • SAFETY OFFICER
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  • จป. วิชาชีพ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล