• Chemical Engineering Bachelor's Degree.
  • A technical background in chemical, painting.
  • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล