• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านบริหารคุณภาพ
  • เป็นผู้ผลักดันใหมีการทำกิจกรรม Kaizen

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Safety, ESH Manager Food/Consumer
  • At least 10 years with professional Safety/ESH
  • suchat@kensington.co.th

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล