• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหะการ
 • ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิต
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามาตรฐาน

02-Dec-16

 

Applied
 • สามารถควบคุมการทำงาน คนงาน ประมาณ 40 คน
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเชื่อม CO 2
 • สามารถจัดแผนการผลิตภายในให้เป็นระบบรับผิดชอบ

02-Dec-16

 

Applied

Engineering and Development Manager

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor or Master 's degree in Mechanical
 • Experiences in Medical devices
 • good command of English and computer literacy

02-Dec-16

 

Applied

Quality Engineer

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor ' s degree in Engineering
 • Experiences in Medical devices industry or related
 • Good understanding of FDA GMP / GLP

02-Dec-16

 

Applied

Senior Safety Officer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • HSE Safety regulations
 • HSE codes and standards
 • tough terrain, upcountry

01-Dec-16

 

Applied

Process Engineer / Production Engineer (Automotive)

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Experienced in Process Engineer in Automotive
 • Analyzing production process and activities
 • Developing and improving production line process

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุมเครื่องจักรและไฟฟ้า
 • ยอมรับในการทำงานเป็นสัญญาจ้าง 10 เดือน

01-Dec-16

 

Applied

PROCESS ENGINEER

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • Experience in Process Improvement
 • Good English and computer literacy

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 22-30
 • Bachelor's Degree in related fields
 • 2 - 3 years working experience

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา ME, สาขา PE
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-4 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Solidwork, Auto CAD

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี วุฒิปริญญาตรี / วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป
 • เขียนโปรแกรมVitual Basic / PLC,Touch Screen

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • ระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวะ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งที่เทียบเคียงอย่างน้อย 5 ปีขึ้น

30-Nov-16

 

Applied

Design Engineer

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Experienced Automation work for t least 2 years
 • Bachelors’ of Engineering in Mechanical
 • Development machines, tools, systems, software

30-Nov-16

 

Applied

Process Engineer

NGK CERAMICS (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Control Engineer

NGK CERAMICS (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Production Control Engineer

NGK CERAMICS (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Age between 30 – 35 years old
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences of manufacturing

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.อุตสาหการ
 • ขยันอดทน,ตั้งใจทำงาน

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวส. ช่างอุตฯ ช่างไฟฟ้า
 • มีความขยันอดทน

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA/QC MANAGER – AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURER

PRTR Japanese Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or female, aged 35 - 50 years old
 • Bachelor’s degree or higherinan engineering
 • Good command of English.

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและวิเคราะห์ความสามารถเครื่องจักร
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ปริญญาตรี (วศบ.) เครื่องกล, อุตสาหการ

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 23-28 ปี
 • วศบ. สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล, สาขาอุตสาหการ
 • มีความสามารถเขียนแบบ และออกแบบได้

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุมเครื่องจักรและไฟฟ้า
 • ยอมรับในการทำงานเป็นสัญญาจ้าง 10 เดือน

28-Nov-16

 

Applied
 • To be part of leading manufacturer
 • Very attractive remuneration package
 • Support customer for In-Line Claim

24-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล