• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Piping , Engineer (Oil/Gas) , Petrochemical , Refi
 • AutoCAD, PDMS, Smart Plant P&ID’s, Auto Plant,
 • 3D model (Autoplant, PDMS)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ระดับบังคับบัญชา 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกิจการประปา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Telecommunication , Oil , Gas
 • data sheets, sizing , calculations , flow elements
 • Petrochemical , Refinery , Onshore

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national only
 • Bachelor/ Master in related fields
 • Excellent management and leadership skills

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือคุณวุฒิเทียบเท่า
 • สามารถออกแบบระบบ บำบัดน้ำเสีย และระบบผลิต BIO GAS
 • มีประสบการณ์งานด้านออกแบบไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Pipeline , design, feasibility studies, PMC, FEED
 • projects and oil and gas and onshore , refinery
 • CAESAR II , Autopipe , PipeSim, Engineer

20-Oct-16

 

Applied
 • Civil and PDMS and oil and gas and contractual
 • onshore or offshore and design ,plot plans
 • 2D and 3D , CADD , engineer

19-Oct-16

 

Applied
 • Planning Target and Strategies for Expansion Bus.
 • 5 Years in sale and MKT in Downstream Sec.
 • Good Presentation skill and negotiable

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment and interviewing and assessing
 • Oil and Gas and EPC
 • arrangements and advertisement of vacancies

18-Oct-16

 

Applied
 • renewable energy / solar projects
 • international experience
 • project management opportunities

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years post qualification experience
 • providing professional contractual support
 • Law Background

17-Oct-16

 

Applied

Integrity Engineer - Urgent!

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Integrity Experience
 • Engineering Background
 • Fluent in English

17-Oct-16

 

Applied
 • Pipeline , design, construction , drawings
 • projects and oil and gas and onshore , refinery
 • CADD skills including proficiency with Autodesk Au

17-Oct-16

 

Applied
 • 5+ years post qualification experience
 • providing professional contractual support
 • Law Background

16-Oct-16

 

Applied

Integrity Engineer - Urgent!

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Integrity Experience
 • Engineering Background
 • Fluent in English

16-Oct-16

 

Applied
 • Solar Energy, Renewable Energy
 • Solar Inverter
 • Sales Manager

11-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล