• วุฒิการศึกษา ป.ตรี-โท สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์คุมงานระบบไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical Engineering, familiar to use PLC (AB)
 • Maintenance/ Service Engineering
 • Able to travel upon business required

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Mechanical Engineer
 • At least 5 years of working experience
 • Negotiate salary

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงาน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. 3-5 yrs in sales engineer (Solar or related)
 • Good command in English will be advantage.
 • Leadership and project planning skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Site investigations
 • Test building materials
 • Government regulations

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี และมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Solar farm
 • Solar rooftop
 • Renewable Energy

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Piping , Engineer (Oil/Gas) , Petrochemical , Refi
 • AutoCAD, PDMS, Smart Plant P&ID’s, Auto Plant,
 • 3D model (Autoplant, PDMS)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years of experience in hydropower generation
 • Technical background in design of large hydraulic
 • You have proven experience in project management

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree in Engineering and Science
 • Good analytical thinking and commercial awareness
 • Able to work in upcountry

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • จป.วิชาชีพ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภายในอาคาร

27-Oct-16

 

Applied
 • B.Degree or higher in Mechanical Engineering
 • Exp. 1-3 years in Oil & Gas or related field.
 • Very Good in English

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือคุณวุฒิเทียบเท่า
 • สามารถออกแบบระบบ บำบัดน้ำเสีย และระบบผลิต BIO GAS
 • มีประสบการณ์งานด้านออกแบบไม่น้อยกว่า 5 ปี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female , age 23-30 years old
 • Bachelor's Degree in Energy Management
 • Min 1-3 in Power Plant / Energy Project Management

27-Oct-16

 

Applied
 • Pipeline , design, feasibility studies, PMC, FEED
 • projects and oil and gas and onshore , refinery
 • CAESAR II , Autopipe , PipeSim, Engineer

27-Oct-16

 

Applied
 • Working within international, multi-disciplinary
 • Providing electricity and gas market analysis
 • Master’s degree in Business, Finance or Engineer

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree in Electrical & Electronic
 • PMP certification would be added advantage.
 • Knowledge of project management tools

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 日本語スピーカー,Japanese Speaking Sales Co, Fresh Welcome
 • Japanese N3, 20K - 30K + Company Car &Driver
 • BTS &MRT/ Mon - Fri (08:30-17:30)

26-Oct-16

 

Applied
 • Civil and PDMS and oil and gas and contractual
 • onshore or offshore and design ,plot plans
 • 2D and 3D , CADD , engineer

26-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Administrative or Secretary Role
 • Excellent Verbal & Written English Communication
 • Work Independently & Able to Work Under Pressure

25-Oct-16

 

Applied
 • degree in mechanical engineer
 • Good knowledge &understanding of plant maintenance
 • Good knowledge of Microsoft office

25-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Planning Target and Strategies for Expansion Bus.
 • 5 Years in sale and MKT in Downstream Sec.
 • Good Presentation skill and negotiable

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment and interviewing and assessing
 • Oil and Gas and EPC
 • arrangements and advertisement of vacancies

25-Oct-16

 

Applied
 • Pipeline , design, feasibility studies, PMC, FEED
 • projects and oil and gas and onshore , refinery
 • CAESAR II , Autopipe , PipeSim, Engineer

24-Oct-16

 

Applied
 • Master Degree in Power or Electrical Engineer
 • Good command in English will be advantage.
 • Computer literacy, Auto CAD, PV syst.

24-Oct-16

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5+ years post qualification experience
 • providing professional contractual support
 • Law Background

24-Oct-16

 

Applied

Integrity Engineer - Urgent!

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Integrity Experience
 • Engineering Background
 • Fluent in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Pipeline , design, construction , drawings
 • projects and oil and gas and onshore , refinery
 • CADD skills including proficiency with Autodesk Au

24-Oct-16

 

Applied
 • 5+ years post qualification experience
 • providing professional contractual support
 • Law Background

23-Oct-16

 

Applied

Integrity Engineer - Urgent!

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Integrity Experience
 • Engineering Background
 • Fluent in English

23-Oct-16

 

Applied
 • Sustainable Building
 • LEED Certification
 • Building Energy Simulation

22-Oct-16

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai national only
 • Bachelor/ Master in related fields
 • Excellent management and leadership skills

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Merger & Acquisition Analyst / Associate / Manager
 • Experience in renewable energy business
 • Strong technical, analytical and problem solving

20-Oct-16

 

Applied
 • renewable energy / solar projects
 • international experience
 • project management opportunities

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล