• เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี.
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Mechanical.
 • 3-5 years of experience in Electrical maintenance
 • Good command of written and spoken English.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบ

20-Oct-16

 

Applied
 • Slider Fab Process
 • SQL data base, Statistic tool & analysis
 • Yield, Opeating cost

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน

20-Oct-16

 

Applied
 • 3 yrs exp. in Robot/ PLC/ Automation maintenance
 • Expertise in PLC, Auto CAD Programs
 • Good command in English

20-Oct-16

 

Applied
 • 5 years experiences in Facilities management
 • Degree or higher in Mechanical or Electrical
 • Good command of English and computer literacy

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรมศาสตร์

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุม Utility จะพิจารณาเป็นพิเ

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

19-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 35 - 40
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineer / related
 • 2 -5 years working experience

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณการซ่อมบำรุง
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied

Engineer (PLC)

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

 • PLC, Auto CAD, DI Washing, Six sigma
 • 3 yrs exp in Electronics industry
 • Leadership, proactive

18-Oct-16

 

Applied
 • Breakdown,PM machine
 • Cost maintenance
 • 5 years' exp in Maintenance

18-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ
 • ควบคุม ตรวจสอบงานจากผู้รับเหมา
 • จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง

18-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • Good command of English

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Troubleshoot and repair complex
 • Interact closely with manufacturing
 • Use the Approach database for logging your time

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • จัดทำระบบ TPM ในหน่อยงานที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการระบบการจัดเก็บ Spare part

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in engineering Mechanical, Electrical.
 • Team player, with a positive attitude.
 • Excellent interaction and communication skills.

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.E in Mechanical, Electrical
 • 2-4 years of experiences in facility
 • Experience in Preventive maintenance

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล