• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

10-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in engineering, Mechanical, Electrical
 • 3 years of related experience
 • Team player, with a positive attitude

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years of related experience
 • Bachelors degree in engineering, Mechanical
 • Excellent interaction and communication skills

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรมศาสตร์

09-Dec-16

 

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 35-43
 • 6 - 8 years working experience
 • Good command of English

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Diploma or higher in Instrument or related field
 • 5 years of experience for Skilled Technician
 • 3 years for Technician on Automation maintenance

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or higher in Instrumentation
 • Experience in Instrument maintenance
 • Experience in trouble shooting & failure analysis

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบ

09-Dec-16

 

Applied
 • ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์
 • ปวส ขึ้นไป ไฟฟ้า ,เครื่องกล, อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field.
 • 5 years supervisory experience
 • Engineering experience in a manufacturing

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • Excellent understanding of manufacturing industria
 • Computer skills are also necessary to work

08-Dec-16

 

Applied
 • Male, Age not over 35 years, Thai Nationality
 • Degree Industry,Electrical,or Mechanical Engineer
 • 2-5 yrs of work experience in Maintenance&Facility

08-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for mechanical maintenance
 • Plan and execute the Preventive maintenance
 • Inspection and maintenance of crane

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Mechanical.
 • 3-5 years of experience in Mechanical maintenance
 • Good command of written and spoken English.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • จัดทำระบบ TPM ในหน่อยงานที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการระบบการจัดเก็บ Spare part

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี.
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Foreman

B.E.S. Energy Resources Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Diploma or higher in Mechanical or related field
 • 10 years’ working experience mechanical
 • Experience in rotating equipment maintenance

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Foreman

B.E.S. Energy Resources Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Diploma or higher in Electrical or related field
 • 10 years’ working experience in electrical
 • Experience in electrical equipment maintenance

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Technician

B.E.S. Energy Resources Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Diploma or higher in Mechanical or related field
 • 3 years’ working experience in mechanical
 • Experience in preventive maintenance

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบป.ตรี วิศกรรมเครื่องกลเกษตร/เครื่องกล/อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
 • สามารถประจำอยุธยาได้

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกร สาขา ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน

07-Dec-16

 

Applied
 • Manage and optimize the maintenance plans
 • 5- 7 years experience in maintenance
 • Able to work at Saraburi and Samutprakarn

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิระดับปวส. หรือปริญญาตรี
 • วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงหรือฝ่ายผลิตอย่างน้อย3 ปี

06-Dec-16

 

Applied
 • ซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้ากำลัง
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำโปรแกรมงาน New Model
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการ SMT

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years
 • Can work at Ayutthaya

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเก็บอะไหล่
 • บันทึกรับสินค้า
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • รับงานซ่อมจากลูกค้า
 • ตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร

06-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณการซ่อมบำรุง
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • Mechanical / Industrial Engineering / Electrical.
 • SOP accountability and implementation.
 • Good command of English.

05-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ทำงานภายใต้ระบบ ISO 9001:2008

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

05-Dec-16

 

Applied
 • 5 years experiences in Facilities management
 • Degree or higher in Mechanical or Electrical
 • Good command of English and computer literacy

05-Dec-16

 

Applied
 • Maintain the machines, electrical system
 • Approve and access PM plan
 • Manage spare parts to be able support the plant

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Occupational Environment Health and Safety
 • Develop and analyze the safety plan
 • Can be communicate in English

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for maintenance of all machinery
 • Monitoring preventive maintenance machinery
 • Liaise with production team to implement plan

25-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล