• อายุ32 – 42 ปีเพศชาย
  • วางแผนงานซ่อมบารุงและการซ่อมบารุง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD ได้ดี

20-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาวิชาช่างยนต์
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างยนต์

TPI Import Export & Shipping Co Ltd

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ซ่อม บำรุงรักษารถยนต์และ Forklift ของบริษัท
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล