• เพศชาย อายุ ระหว่าง 28 - 40 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
  • มีความรู้และสนใจระบบ Lighting & Grounding

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล