Sales/เจ้าหน้าที่ขาย

DN Broadcast Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในสายงานสื่อ
  • มีใจรักในงานขาย

07-Dec-16

 

Applied
  • PR activity
  • CSR activity
  • press release

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล