• สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป
 • คัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่าง
 • จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำตารางการสุ่มตัวอย่าง
 • ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 0-5ปี เพศชาย การศึกษา ปริญญาตรี
 • สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมพลังงาน หรือ
 • สาขาวิศวกรรมโยธา

06-Dec-16

 

Applied
 • นักวิจัยเคมี
 • ปฏิบัติงานในห้องLAB
 • วิทยาศาสตร์เคมี

05-Dec-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี
 • บุคคลิกดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล