• หาตลาดและชิ้นส่วนใหม่
 • จัดทำรายงานการตลาดและยอดขาย
 • การจัดการการตลาด มาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบ่อบำบัดน้ำเสีย 0-2 ปี

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Environmental Occupational Health and Safety
 • ISO14001 & OHSAS18001
 • EHS in manufacturing Environment

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Pharmacy,Pharmaceutical Science,Science
 • Experience in Quality Control, Quality Assurance
 • Good command in English

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา

07-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 5-10 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • Prepare and issue specification for raw material
 • few year of experience in technical, laboratory
 • Bachelor’s degree or higher in Chemical,

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • จัดอบรมความปลอดภัย
 • จัดทำเอกสาร อุปกรณ์ Safety

06-Dec-16

 

Applied
 • เข้าห้อง Lab วิจัยพัฒนาขั้นตอนการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ โลหะการ
 • ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HES or Environment
 • Having safety experiences in Construction works
 • Preferably in Power Plant or other industrial plan

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล