• การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้
 • มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ การบำบัดกาก

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , Age not over 28 years old
 • Degree in Chemistry science
 • Experience 0-2 years in Process and Factory

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High vocational or Bachelor degree
 • 1 years working experiences for technical
 • Basic knowledge of E-coat paint

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • BRC Iop, BRC food safety, FSSC 22000, ISO22000.
 • Food packaging product or related industries.
 • Good command of English.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ISO 9001, BRC, ISO 14001, HACCP and FSSC 22000.
 • Good command of English.
 • Activities of QMS Document Control.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Vibration and Pulsations
 • Data Post Processing by MATLAB or similar
 • Derivation of loads

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years in food industry / Research & Development
 • Bachelor Degree or Master Degree in Food Science
 • Development/Implementation of quality systems

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.S. in Food Technology/Food Science, Food Nutriti
 • 2 years of experience in food/pharmaceutical/bever
 • Experience working in the Dairy industry is an adv

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • Excellent in written and spoken English
 • Experience related to R&D from food Manufacturing

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical or Chemistry.
 • Knowledge in 2k paint and EDP and Powder
 • Good command in English.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Planning or Purchasing.
 • Experience with SAP material master.
 • Good communication skill in English.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตว์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสถานีส่งแก๊สและด้านงานควบคุมแก๊ส

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับเหมาติตตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เช่นท่อแก๊ซ
 • เพศ ชาย , อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • 10 years of product engineering experience.
 • Expertise with plastic molding and press metal.
 • Mechanical Eng or Industrial Eng or related degree

08-Dec-16

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • CNC Grinding and Turning, Lathe
 • Microscopes
 • Mechanical Educated background

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Manage the operation of the line
 • Make changes and optimize product changing times
 • Verify the CCP and operation control online

08-Dec-16

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Speaking and writing English
 • Construction experience in oil & gas project
 • Daily own journey to working (home to office)

08-Dec-16

 

Applied
 • Supervision for Sterilization process release.
 • Overall operation of Microbiology Laboratory.
 • Evaluates quality data and records through static

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Food Science
 • 5 years in food industry / Research & Developmen
 • Knowledge of the main principles of ISO and HACCP

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age between 24-35 year old.
 • 2-5 years experience in Food processing Industrial
 • Bachelor’s Degree in related field.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Process Chemistry, Chemical Engineering
 • 2 years working experience in process R&D
 • Ability to work on shifts if required

08-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age over 35 years old
 • Bachelor or Master Degree in any related fields
 • Have Experience in GMP systems are advantage

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree preferably in Microbiology, Biology
 • 3-5 years previous food microbiology experience
 • Must be able to work independently and with a team

08-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพให้เป็นไปตาม GMPและ HACCP
 • บริหารงานด้านระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • วางแผน ควบคุมและติดตามผลการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 32-40 years old
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Experience 5-10 years in Supply Chain Planning

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Polymer,Chemical Science/ Engineering or related
 • GPAX > 2.70 (Bachelor) and > 3.30 (Master)
 • 1-5 years of experiences

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Science, Food science
 • At least 5 years of food manufacturing experience
 • Good command of English language

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

08-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age 32-40 years old
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Experience 5-10 years in Supply Chain Planning

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
 • ปฏิบัติตาม นโยบาย ความปลอดภัย คุณภาพ

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ด้าน คหกรรม หรือ วิทยาศาสตรร์การอาหาร
 • มีใจรักในการทำอาหาร และ มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • บริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมี,เคมีวิเคราะห์
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 324 ปีขึ้นไป
 • สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ปริญาตรีวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemistry
 • 1-4 years experienced in QC, RD Polymer
 • Good command in English.

08-Dec-16

 

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ระบบ GMP, HACCP, BRC, ERP

08-Dec-16

 

Applied
 • ทำการทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทฯ
 • จัดทำ Color Chart ,Accept,Reject ของสินค้า
 • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, กฏหมายอาหาร

08-Dec-16

 

Applied

Nutritionist

HGST (Thailand) Ltd.

ปราจีนบุรี

 • Bachelor's Degree in Food Science
 • 2 yrs. experience in Nutrition or Food Sciences
 • Knowledge of nutrition, physiology, pharmacology,

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Science or related
 • English literacy

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Polymer Science or related.
 • More 5 yrs. experience in plastic industry.
 • Good in English skill is a must.

08-Dec-16

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการผลิต 4 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Design and review job activity and manpower
 • Acknowledge for ISO/BRC/ISO 14000/ OSHAS18000
 • Bachelor Degree Relating to Food industrial

08-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล