• อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน หรือฝึกงาน

21-Oct-16

 

Applied
  • Safety, ESH Manager Food/Consumer
  • At least 10 years with professional Safety/ESH
  • suchat@kensington.co.th

20-Oct-16

 

Applied
  • 10 year experienced
  • QSHE Experienced
  • Fluent in English

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล