• เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Deployment of Tyre Testing Machine
 • Operation of Tyre Testing
 • Bachelor’s degree in the Engineering field

02-Dec-16

 

Applied

Quality Supervisor

JACOBS DOUWE EGBERTS TH Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

02-Dec-16

 

Applied
 • To develop new Business in PPE (PA)
 • To follow up technical Service for sales
 • To do Marketing and Sales for PA

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure Product Compliance, inspects food products
 • Implements training and awareness programs
 • Implement and Monitor Quality Assurance System

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical/Material Engineering.
 • Experience in chemical analysis and testing.
 • Being able to travel for oversea and local.

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร
 • สอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือทางมาตรวิทยา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการไปปฏิบัติได้

28-Nov-16

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาย การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

28-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

28-Nov-16

 

Applied
 • Quick learnerand able to solve unexpected problems
 • Human relation skills.
 • High responsibility.

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญาโทขึ้นไป
 • สาขา โภชนาการ เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้านงานวิจัย

28-Nov-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

28-Nov-16

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนาสูตรยา สูตรตำรับยาสมุนไพร
 • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

28-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

28-Nov-16

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล