• ประสบการณ์ 0-5ปี เพศชาย การศึกษา ปริญญาตรี
  • สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมพลังงาน หรือ
  • สาขาวิศวกรรมโยธา

06-Dec-16

 

Applied
  • สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
  • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
  • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล