• เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
  • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
  • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

02-Dec-16

 

Applied
  • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล