• Bachelor / Master in Safety
 • Experience in Safety & EHS Management
 • Professional in English communication skills

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำแผนประกอบความปลอดภัยโรงงาน
 • ไม่จำกัดอายุ

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม
 • มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล