• (2) years prior clinical monitoring experience.
  • Must demonstrate good computer skills..
  • Fully fluent spoken and written English.

20-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้าน GMP/ HACCP
  • 2-5 ปี มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เข้าห้อง Lab วิจัยพัฒนาขั้นตอนการทำงาน
  • ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ โลหะการ
  • ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล