• การบริหารงานระบบประกันคุณภาพ
 • การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพสินค้า
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good degree in a relevant scientific discipline.
 • To lead delivery of a number of key projects.
 • Excellent communication skills.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Food Science
 • 5 years in food industry / Research & Developmen
 • Knowledge of the main principles of ISO and HACCP

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำการทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทฯ
 • จัดทำ Color Chart ,Accept,Reject ของสินค้า
 • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, กฏหมายอาหาร

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ
 • มีความรู้ด้านการฉีดพลาสติกจะพิจารณากรณีพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่วิจัยฯ

30-Nov-16

 

Applied
 • Assisting development managers on developing new a
 • Developing new raw materials for using
 • Developing new product formulations

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือ
 • สนใจงานวิเคราะห์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ เคมี-ฟิสิกส์
 • สนใจงานวิเคราะห์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชายการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ,อุตสาหกรรมเกษตร
 • ใช้ Program มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษดี

29-Nov-16

 

Applied
 • Degree in science or Engineering
 • Good to fluent communication in English
 • Smart, Fast-Learner, and enthusiastic

17-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล