• เพศ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องสำอาง 2 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Supervisor

T.A.C. Consumer PCL.

วังทองหลาง

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • Experience ด้านการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผน&กำหนดแนวทางในการพัฒนา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Food Technology, Food Science
 • At least 1-2 years experience of R&D
 • Good communication and Interpersonal skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B.Sc. in Food Science, Food Technology
 • 1 year experience in R&D or QA in Food Industries
 • A good communicator and team player

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์1 - 3 ปี ด้านการพัฒนาสินค้า
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, เครื่องกล
 • สามารถเขียนแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • วิจัยและพัฒนาอาหารเสริมให้ตรงตาม Concept

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process Researcher (Managerial level)
 • Dehydration and encapsulation technology
 • Research and development background

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree in Medical technology
 • Experience in a molecular biology laboratory
 • TOEIC score of at least 600

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหาร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไป พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหาร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Capable to set up Lab E&E Safety Test
 • IEC 17025 and IEC 60335 is an advantage
 • Experiece in E&E safety test

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ เคมี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food Science, Food Technology, Product Development
 • Directly in R&D of Food & Bakery Industry, FMCG
 • new product development, NPD, Food processing

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิตเครื่องสำอาง
 • ให้คำปรึกษา ดูแล แนะนำกระบวนการและวิธีผลิต
 • เก็บรวบรวมข้อมูล นำเสนอผลจากการทดลอง

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare sample products in laboratory for customer
 • Test Bakery food and coating food
 • Control stock of ingredients and samples in Lab

27-Oct-16

 

Applied
 • คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ในสาขา วิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

27-Oct-16

 

Applied
 • Leading Food Company in Thailand
 • Convenience transportation (Near BTS)
 • Encourage employee career delopment

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support regulatory control & compliance
 • Company expert for chemical regulatrory
 • Registration of Existing Substance in product

26-Oct-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปบรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม
 • ISO GMP HACCP กฏหมายอาหารและเครื่องดื่ม

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัย
 • มีความรู้ในการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ

26-Oct-16

 

Applied
 • Productivity
 • ISO
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

26-Oct-16

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Biomedical Engineering
 • Experience in signal processing algorithm
 • Experience in PPG technology is an advantage

26-Oct-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 1-2 years in programming languages such as python
 • 1-2 years in performance test tool such as JMeter

26-Oct-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • Excellent visual design skills
 • Proven Web/Mobile Application Design experience

26-Oct-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Science
 • 3-5 years of experience in IT support, Hardware
 • Strong IT infrastructure skills

26-Oct-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Science
 • Strong in Objective C and Swift Programming
 • Strong in Object oriented programming concepts

26-Oct-16

 

Applied

R&D Supervisor

F&N United Ltd.

บางขุนเทียน

 • Male/Female, age 23-30 years old
 • Good command of spoken and written English
 • Good knowledge of computer skills

26-Oct-16

 

Applied
 • 15 years in Research/Product Development
 • R&D Manager/Director in Healthcare, Pharma,
 • Good in English, ability to oversea traveling

25-Oct-16

 

Applied
 • 10 years in Research/Product Development
 • R&D Manager in Healthcare, Pharma, Medical Devices
 • Good in English

25-Oct-16

 

Applied
 • 2-3 years of exp in RA
 • Exp with FDA and CICOT
 • 6 months contract

25-Oct-16

 

Applied
 • •Total maintenance of lab by taking care of equip
 • •Minimum B.S. in food science, food microbiology,
 • •Adequate knowledge in food safety, quality, pro

25-Oct-16

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Test and Evaluate Products with Best Quality
 • Coordinate with Food and Drug Administration

25-Oct-16

 

Applied
 • Japanese, Department, Manager
 • R&D, Research, Development
 • Managerial, Research, Design

25-Oct-16

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 2 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง
 • พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์

25-Oct-16

 

Applied

Associate Scientist - Sensory

Pepsi - Cola (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

25-Oct-16

 

Applied
 • Petrochemical / Manufacturing
 • university degree in environment or related field
 • knowledge of ISO 14001, 50001 and OHSAS 18001

25-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและการพัฒนารายการอาหาร
 • ควบคุมดูแล,จัดทำสูตรมาตรฐานที่ใช้จริงสำหรับฝ่ายค
 • จัดฝึกอบรมเมนูใหม่สำหรับพนักงานฝ่ายปฏิบัติครัว

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการเคราะห์,ติดตามประเมินผลโครงการ
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age not over 30 year old.
 • Degree in Food Technology, Food Science
 • Computer literacy (MS Office, Internet, E-mail)

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Department Manager / Director

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality age 25 years up
 • Bachelor Degree in Food Science or related field
 • 3 years experience in food industrial company

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Electronic, Electrical
 • Experience in electronic circuit design
 • Good analytical and problem solving skills

24-Oct-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • Experience in embedded software development
 • Good analytical and problem solving skills

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์
 • ประสบการณ์10-20 ปี ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • มีความรู้ Packaging development,Material Design

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์งานด้านการวิจัยและพัฒนา
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Be a key player in new product development process
 • Restaurant operation know-how,
 • Project Management

15-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล