• •หญิง / ชาย ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 24- 30 ปี
 • •ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด,
 • การโรงแรม, คณะศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

06-Dec-16

 

Applied
 • Response for after marketing activities
 • Cooperate both of internal and external department
 • Bachelor degree field of Business Administration

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 31-36 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 25-30
 • Bachelor's Degree in Marketing or any related
 • 2 - 5 years working experience in Sales and Market

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work Closely an take care of the existing customer
 • Provide technical support to customers
 • Preparing Quotations

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล