• ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

24-Oct-16

 

Applied
  • ทำการทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทฯ
  • จัดทำ Color Chart ,Accept,Reject ของสินค้า
  • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, กฏหมายอาหาร

24-Oct-16

 

Applied
  • Bachelor’s Degree or above in Marketing Field
  • 5 years working experience in Marketing
  • Conduct marketing plan, marketing research

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล