• เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัครอย่างน้อย 2 - 3 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 5 years experience in manufacturing process
 • Good communication skills in Thai & English

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related fields
 • 5-7 years of experience in production scheduling
 • Good communication skills both Thai & English

20-Oct-16

 

Applied
 • Plan Capacity & Production scheduling
 • Overview Materials Requirements planning
 • Knowledge in MPS, Capacity Management & APS system

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in production control
 • Strong leadership and communication skills
 • Knowledge of Production Control & Planning

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล