• ปวส. สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
 • Operate เครื่องจักรผลิต เพื่อทำการผลิตสินค้า
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Material Planning
 • Fast learning and action good team spirit
 • Good solving problem

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Over 5 years of experiences in production field
 • Strong knowledge of raw material & production plan
 • Good knowledge of ISO9001, ISO14000, etc.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • APICS (CPIM or CSCP)
 • Minimum of 5-7 years of successful inventory
 • Experience on ERP/MRP systems

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Industrial field
 • Experience in planner and scheduler in any field
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 5 yrs. exp in planner and scheduler
 • Good Command in English
 • Chemical Industry

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • welding process, press stamping
 • Strong in manpower management.
 • Improve quality, productivity & Safety at workplac

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Strong in Printing or Painting process.
 • Strong in manpower management
 • Production Supervisor

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Elctrical, Mechanical, Mechatronics, Industrial
 • Engineering
 • Production

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการผลิตประจำวัน
 • ทำรายงานการผลิต

25-Oct-16

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการผลิตประจำวัน
 • ทำรายงานการผลิต

25-Oct-16

 

Applied
 • Male, age over 45 years old
 • 5yrs of management role (Factory Mgr or GM)
 • Able to speak Japanese will be an advantage

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of TS16949, ISO14001
 • Good command of English
 • Minimum 3 years supervisory experience

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor of Science in Business management
 • At least 5 years manufacturing supervisor
 • Working experience in automotive interior

25-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Male age 28-35 years old.
 • Bachelor's degree in Welding Engineering.
 • Average command of English.

25-Oct-16

 

Applied
 • SAP Experienced, Module : SD,MM,PP and WM
 • 3-5 years experience in planning, customer deliver
 • JIT systems and supply chain knowledge

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for supervising of fats and oils
 • Management for 8 subordinates
 • Make a report about refining process to manager

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Industrial Engineering
 • 10 years of Supervisor experience
 • Knowledge of production process,

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyzing and improving local systems
 • Strategic operational and financial leadership
 • Managing and developing local manufacturing

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in a sales.
 • Experience in BOI.
 • Good command of spoken and written English.

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • 7 years’ experience in manufacturing
 • To lead the Materials department

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Metallurgical Engineering
 • New graduates are welcome
 • Have knowledge in metallurgical, statistics & SPC

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • Experience 1-3 Year.
 • Excellent understanding of industrial controls

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Unit Supervisor, Boardman, DCS, Shift Supervisor
 • Petrochemical, Plastic, Bioplastic, Bioplastic
 • Polylactic Acid, PLA

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Logistics
 • 7-10 years of supply chain management
 • Strong working knowledge of planning, input/output

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

24-Oct-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree & MBA a plus
 • Experiences in the area of commercial
 • Excellent communication skills in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Senior Unit Supervisor, Senior Boardman,
 • Shift Supervisor, DCS, Petrochemical, Plastic
 • PLA, Polylactic Acid, Production Supervisor

24-Oct-16

 

Applied
 • Shift Manager, Plastic Production, Petrochemical
 • Bioplastic Production, PLA, Polylactic Acid
 • Bachelor of Chemical Engineering, Science

24-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลงานฝ่ายผลิต
 • เพศ ชาย 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ ผ่านงานโรงงาน 2 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • Prepare, send, monitor all purchasing activities
 • Strong analytical and problem solving skills
 • located at Hemaraj Eastern Seaboard Industrial

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Material Flow Experience
 • Industrial Engineering
 • Production Control & Logistics

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years in Production Control & Logistics
 • English preferred
 • General logistics knowledge required

21-Oct-16

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Knowledge of ERP system (M3) or other relates
 • Overall management of inventory control systems

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business / Information Technology
 • 5 years’ experience in material planning
 • Experience in working for an English speaking

21-Oct-16

 

Applied
 • Production Reliability, Cost, Safety, Quality
 • Chemical Plant, Lactic Acid, Bioplastic, DCS
 • Project Management, Start up experiences Petrochem

21-Oct-16

 

Applied
 • 3 - 8 years experiences in Machining and CNC
 • Experience in Engineering Leadership
 • Bachelor or higher in Engineering

21-Oct-16

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree, Engineering is preferable
 • Ability to communicate In English, P.C. literate
 • Compulsory Training Program (MFG-PRO System)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Logistics or related field
 • 5-10 years directly related planning experience
 • Prefer APICS certification+Knowledge of ERP/MRP

21-Oct-16

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Manage all supply chain & inventory control tasks
 • Strong organizational and analytical skills
 • located at Hemaraj Eastern Seaboard Industrial

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 24– 35 ปี
 • วุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบ Certificate Level II จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
 • ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์
 • มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management Control
 • Production Control and planning
 • Control schedule and follow up

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล