• เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์(TPS) ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
 • เป็นผู้นำในการดำเนินการจัดทำระบบการผลิตแบบ TPS.

10-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา (IE,ME,IM,EE)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม Operator ใน Line ได้ดี

10-Dec-16

 

Applied
 • 7 years experience in production
 • Able to work on shift rotations
 • Strong in English communication

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial Engineering
 • English skill is required
 • Able to apply IE methods to production standards

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS-OFFICE ได้ดี

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Handle the production planning
 • 2 years experienced in production planing
 • Familiar with ISO 9001 and ISO 14001

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์และปรับแผน
 • จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18-40 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานยืนได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Good command of English is required
 • Review items attribute in oracle system

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ30-40ปี
 • เพศชาย อายุ30-40ปี
 • เพศชาย อายุ30-40ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Engineer control production process.
 • Male, age between 22 - 26 years old.
 • knowledge about MasterCam would be advantage.

08-Dec-16

 

Applied
 • Manage risk of feed ingredient purchasing
 • Control position of feed ingredient limit
 • At least 5 years experience in feed ingredients

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least 8 years in production planning
 • Manage customer demands & Plant capacity
 • Provides overall Manangement of division

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Follow Up Production Plan
 • ประสบการณ์ทางด้านวางแผนการผลิต 1 - 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree of Economics
 • 1-3 years direct experience in Manufacturing
 • Good personality, Appearances, Punctuality

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering, Pharmaceutical, Factory production
 • Manager level, Production head, Pharmacy
 • Site engineer, pharma, GMP, GEP, specialist

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

07-Dec-16

 

Applied
 • Plant processing process.
 • Monitor and Control daily operations in plant
 • Lean, Six Sigma skills

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female , Age 35 years up
 • Degree in Food Science or related field
 • Good communication in English Language skill

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

07-Dec-16

 

Applied
 • Oracle Shop Floor Management system
 • Planning and Control
 • Material Planning

07-Dec-16

 

Applied
 • 7 yrs.exp in Production line, machinery industry
 • HMI, Servo, PLC, Robotic Systems, Solid works,
 • Leadership, Proactive, Fluent

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Direct experience in Production Scheduling
 • Excellent English

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • ดูแลและพัฒนาระบบควบคุมบันทึกการผลิต

07-Dec-16

 

Applied
 • Production planning
 • ติดต่อประสานงานรับออเดอร์
 • จัดทำและตรวจสอบแผนการผลิต

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

06-Dec-16

 

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Good in English conversation and writing
 • Salary 35K or above, 6 day working

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning Supervisor
 • Experiences at least 3 years
 • Salary 20,000 - 30,000 Baht

06-Dec-16

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Follow Up Production Plan
 • ประสบการณ์ทางด้านวางแผนการผลิต 1 - 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • ประกอบงานโครงสร้างเหล็ก ส่งประเทศญี่ปุ่น
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถดู ดูแบบ Fabได้

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาอนุปริญญา (ปวส.) ไม่จำกัด สาขา
 • สามารถเข้ากะได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experiences in Facilities management
 • Degree or higher in Mechanical or Electrical
 • Good command of English and computer literacy

05-Dec-16

 

Applied
 • 10 yrs. exp in Production Automation Manufacturing
 • HMI, Servo, PLC, Robotic Systems, Solid works
 • Leadership, proactive logical thinking

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล