• Plan , coordinate and control production
  • Knowledge in Quality Control , HACCP & GMP
  • At least 5 year of relevant working experience

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยี
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร 3-5

14-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล