• เพศหญิงเท่านั้น อายุ 21-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

28 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for day to day service planning
 • Booking services through the VIKING service
 • Follow up with service stations

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Company structure: Staff-leader-chief/leader
 • Production planning processing control & checking
 • Review component purchase order oversea for Spark

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age over 35 years old.
 • Experience in QA management with Automotive fields
 • Good command in English& Japanese

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2~3 years experiences as production planning
 • male / female , age : 27~41 years old
 • Control supplier for delivery planning

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ติดตามการส่งงานให้ลูกค้าตามแผนที่กำหนด
 • จัดทำและแก้ไขแผนผลิตหลัก
 • จัดทำ Monthly report สำหรับการประชุมประจำเดือน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production manager/Assistant from Chemical Plant
 • Production Engineer in machining line Autmotive
 • Able to work at Amata nakorn IE chonburi

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan and control of production
 • Experience in Mold, Die and Stamping parts process
 • 2-5 experience in Production manufacturing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในโรงงานผลิตสินค้าอาหารแปรรูป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ,การจัดการ
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • ขยันและอดทน, มีความเป็นผู้นำ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
 • มีความคล่องตัวและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervising shift production in line production
 • Conducting investigations in a timely manner
 • Responsibility to maintain exemplary personal

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Take care Instrument work of project
 • Take care maintenance of chemical plant
 • Bachelor’s degree in Insturment / Control Engineer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Engineering
 • 7+ years of related industry experience
 • Knowledge of production management

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างนี้ 1-2 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างนี้ 1-2 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Science, Engineer or equivalent
 • Age over 27 years old
 • experience 2 years in supervisory level

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering, Packaging
 • Knowledge of design drawings.
 • Applicants should be a Thai citizen;

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 8 years experiences in Machining and CNC
 • Experience in Engineering Leadership
 • Bachelor or higher in Engineering

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Degree or higher in Logistics or related field
 • 5-10 years directly related planning experience
 • Prefer APICS certification+Knowledge of ERP/MRP

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • 5 years in production as Supevisor level
 • Able to work as shift.

27-Oct-16

 

Applied
 • Able to learn Japanese culture and business
 • Opportunity to enhance your management skills
 • Able to work in the company which increase sales

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in material control or related
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Thai nationality

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national, 35 - 45 years old
 • Bachelor’s or higher degree in any field
 • At least 7 year’s up management

27-Oct-16

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • 5 ปี ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
 • มีความรู้ทางด้าน Mold Injection , PPAP , APQP

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านวางแผนการผลิตอย่างน้อย 3 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี
 • มีความรู้ทางด้าน PPAP , APQP , NEW MODEL

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุระหว่าง 28 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Age between 35-45 years old
 • At least 3 years’ experience in production functio
 • High attention to detail and accuracy

27-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Age between 35-45 years old
 • At least 3 years’ experience in production functio
 • High attention to detail and accuracy

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Administration or Engineering degree
 • 5-7 years experience in manufacturing
 • Manufacturing process knowledge

27-Oct-16

 

Applied
 • วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
 • ปฏิบัติตาม นโยบาย ความปลอดภัย คุณภาพ

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาป.ตรีสาขาการจัดการหรือสาขาที่เกียวข้อง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

27-Oct-16

 

Applied
 • 5-10 years leading people or management
 • Diploma or University degree in production, QC
 • Ability to engage in communication, English skills

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelors Degree in Industrial management
 • 4 years experience in production painting
 • Automotive part painting process management

27-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการผลิต 4 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • Skill os Inventory Management - Electronics Supply
 • Able to use SAP - Inventory/Warehouse Module
 • Able to Command in English

27-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for supervising production process
 • Male/Female, 28~35 years old
 • Management experience on production process

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma/Bachelor or Master Degree
 • Support the plant daily operation as required
 • Issue WI of logistics process.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

26-Oct-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor degree in Engineer, Statistics
 • Have experience 1-2 years in Demand Planner

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Chemistry, Chemical Engineering
 • 3 -5 years' experience in manufacturing, planner
 • Good in written & spoken in English

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • เพศ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • การฝึกอบรม : 5ส.ความปลอดภัยในการทำงาน

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Production control
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี

26-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Material Planning
 • Fast learning and action good team spirit
 • Good solving problem

26-Oct-16

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Supplier firm order & forecast (MRP)
 • RM planning daily & weekly
 • 3-5 years experience in a Planning or supply chain

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior HR Manager 200 K
 • Manage all HR Function
 • Rayong

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implement corrective, preventive and predictive
 • Monitor, upgrade and evaluate performance
 • Ensure availability of spare parts of production

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล