• มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีความชอบในรถยนต์ รถจักรยานยนต์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ : 22-35 ปี
 • เพศ : ชายหรือหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3 mths, Group Health Ins, Language, etc.
 • Trading of Electronic/ Electrical Products
 • 1 – 3 yrs. exp. of Sales Coordinator, GA, Admin,

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พูด สื่อสาร และแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภาษาญี่ปุ่น

26-Oct-16

 

Applied
 • สามารถพูด-อ่าน-เขียน-ภาษาพม่าได้ดี
 • สื่อสารระหว่างพนักงานพม่าในการเบิกอุปกรณ์การทำงาน
 • เป็นผู้ดูแลพนักงานพม่าในกรณีเกิดอาการเจ็บป่วย

26-Oct-16

 

Applied
 • Thai Female, age 28-35 years old
 • Experience as Interpreter, Admin or Secretary
 • Good command in Japanese language JLPT N2-N1

26-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 23-30
 • Bachelor's Degree in Japanese or any related field
 • 1 - 5 years working experience as translator

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to use your language skill
 • Opportunity to develop your skills
 • Opportunity to learn secretarial and admin duties

26-Oct-16

 

Applied
 • To interpret Japanese and Thai
 • To interpret manufacturing line
 • To interpret and translate related back office

25-Oct-16

 

Applied
 • Welcome Guest of Company (Japanese).
 • Female age between 21-25 years old.
 • If Japanese certificate level N3 up

25-Oct-16

 

Applied
 • อายุ : 22-35 ปี
 • เพศ : ชายหรือหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี

24-Oct-16

 

Applied
 • Bonus 3mths, Health Insurance, Company Car
 • Processed Material (Iron, Metal etc.) Trading
 • Around 1 -2 yrs, exp, in Sales / Sales support

23-Oct-16

 

Applied
 • Bonus 3mths, Health Ins, Transportation, Transport
 • Processed Material (Iron, Metal, etc.) Trading
 • 1- 3yrs, exp, in Sales / Sales support

23-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age 35-40 years old.
 • 5 years up experiences in Purchasing, Procurement.
 • Goon in English and Japanese JLPT N2 / N1

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female , Age 25 years old up
 • 2 years up exp in Marketing
 • Good in Japanese with JLPT N3 Up

21-Oct-16

 

Applied
 • Female only, age 24-35 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 24-30 years old.
 • 1 years up experiences in Purchasing, Procurement.
 • Goon in English and Japanese JLPT N2 / N1

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent writing skills and command English
 • Subject matter knowledge
 • Female aged not over 35

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล