• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในด้านลงทุนสัมพันธ์โดยตรง 2 ปีขึ้นไป
  • เป็นสื่อกลางในการติดต่อ และเผยแพร่ข่าวสาร

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล