• years or above in management experience
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Finance
  • Candidate must have CPD

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male / Female, age 30-40 year’s old
  • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
  • Direct Experience in budgeting or related

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล