• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.- 6 ม.ค.2560

27-Oct-16

 

Applied
  • secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

26-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล