• สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
  • ประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ขึ้นไป

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

08-Dec-16

 

Applied
  • Full command of English
  • at least 3 years
  • Bachelor in Administration, Office Management

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล