• secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

08-Dec-16

 

Applied
  • Full command of English
  • at least 3 years
  • Bachelor in Administration, Office Management

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง สัญชาติไทย
  • ประสบการณ์ ด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • หากเคยทำงานในส่วนงานราชการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล