• รับผิดชอบงานด้านขับรถรับส่ง
  • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ
  • ปฎิบัติตามกฎจราจร

26-Oct-16

 

Applied
  • ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
  • วุฒิ ปวส.ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค
  • มีประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรมาบ้างเล็กน้อย

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล