• Control production line
  • Bachelor's degree in any Engineering
  • 2 years in control production line

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ควบคุมดูแลกระบวนการเชื่อมขึ้นรูปชิ้นส่วน,
  • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปวช.-ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล