• 2 yr in Import/Export
 • Good English
 • Hard Working

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Engineering Manager

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

01-Dec-16

 

Applied

Logistics Manager

JAC International

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Logistics & Warehouse function
 • SAP
 • financial planning and budgeting processes

29-Nov-16

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการเชื่อมขึ้นรูปชิ้นส่วน,
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล