• รับส่งเอกสาร มีทั้งประจำที่ สำนักงานใหญ่
  • มี ใบอนุญาตขับขี่ จักรยานยนต์
  • ไม่เป็น ผู้ติดยาเสพติด ให้โทษ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือบริการขึ้นรถยนต์
  • เบิกเคมี จากสโตร์ของสาขาตามใบเบิกงานที่หัวหน้าทีม
  • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล