Accounting Manager (110-130K)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Min.8 years experiences from manufacturing
 • Good English both spoken and written
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female, age 38 years not over 48 years.
 • 10 years of experience in the accounting / finance
 • Able work with short deadline and high pressure.

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2ปี ขึ้นไป
 • มีความก้าวหน้าและพัฒนาความรู้ในสายงาน

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล